Номер: 
70
Статус: 
Затворена
Променено на: 
21.03.2017 г.

Уведомление за събиране на оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 20.03.2017 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

21.03.2017 г., 17:20 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000068448218
21.03.2017 г., 17:17 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000068448116
21.03.2017 г., 17:09 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000068447751
21.03.2017 г., 17:08 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000068447687
13.03.2017 г., 16:49 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000068119629
13.03.2017 г., 16:48 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000068119582
13.03.2017 г., 16:46 ч.

Нотификация