Процедури по ЗОП

Номер на процедурата:
39
Дата на публикуване: 05.11.2015 г.
Последна промяна: 25.02.2016 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9047368
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 16.11.2015 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
38
Дата на публикуване: 24.09.2015 г.
Последна промяна: 04.04.2016 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9046153
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 05.10.2015 г., 16:00 ч.
Номер на процедурата:
37
Дата на публикуване: 04.09.2015 г.
Последна промяна: 23.10.2015 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9045610
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 14.09.2015 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
34
Дата на публикуване: 18.08.2015 г.
Последна промяна: 25.04.2016 г.
Договаряне без обявление | Номер в АОП: 683113
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 24.08.2015 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
33
Дата на публикуване: 31.07.2015 г.
Последна промяна: 18.09.2015 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9044453
Краен срок за подаване на документи:
сряда, 12.08.2015 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
32
Дата на публикуване: 21.05.2015 г.
Последна промяна: 01.07.2016 г.
Открита процедура | Номер в АОП: 668007
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 18.06.2015 г., 16:00 ч.

Страници