Номер: 
36
Открита процедура
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
23.11.2016 г.

„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Смядово, с четири обособени позиции“

Краен срок за подаване на документи: 
сряда, 30.09.2015 г., 16:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

23.11.2016 г., 14:08 ч.
информация приключване на договор
Номер на удостоверението за време: 4000057546668
23.11.2016 г., 14:07 ч.
информация приключване на договор
Номер на удостоверението за време: 4000057546533
22.11.2016 г., 17:10 ч.
информация приключване на договор
Номер на удостоверението за време: 4000057421483
27.05.2016 г., 15:50 ч.
допълнително споразумение за изменение на договор
Номер на удостоверението за време: 4000047509985
10.03.2016 г., 08:46 ч.
информация за гаранциите за участие на кандидатите
Номер на удостоверението за време: 4000045094639
09.03.2016 г., 16:31 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000045083271
09.03.2016 г., 16:28 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000045083201
04.02.2016 г., 14:13 ч.
информация за гаранциите за участие на кандидатите
Номер на удостоверението за време: 4000044065047
02.02.2016 г., 16:25 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000044017428
02.02.2016 г., 16:24 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000044017398
02.02.2016 г., 16:23 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000044017358
02.02.2016 г., 16:22 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000044017299
17.12.2015 г., 16:00 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000043017344
17.12.2015 г., 15:59 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000043017295
17.12.2015 г., 15:58 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000043017276
07.12.2015 г., 16:23 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000042822804
24.11.2015 г., 14:02 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000042566593
22.10.2015 г., 16:25 ч.
Решение за прекратяване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000041581795
17.09.2015 г., 08:38 ч.
решение за промяна
Номер на удостоверението за време: 4000040795328
09.09.2015 г., 17:04 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: 4000040625969
03.09.2015 г., 16:03 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000040494535
03.09.2015 г., 15:57 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000040494312
02.09.2015 г., 17:22 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000040471174
02.09.2015 г., 17:21 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000040471149
02.09.2015 г., 17:20 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000040471128

Нотификация