Номер: 
31
Публична покана
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
10.09.2015 г.

„Доставка на оборудване, обзавеждане и учебни материали за детските градини в общините Смядово и Ветрино” в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: "Доставка на обзавеждане и оборудване за четири детските градини в община Смядово и за две детски градини в Община Ветрино", Обособена позиция 2: "Доставка на учебни материали и сценични костюми за четири детските градини в община Смядово и за две детски градини в Община Ветрино"

Краен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 28.05.2015 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

10.09.2015 г., 08:52 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000040637091
10.09.2015 г., 08:49 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000040637020
29.07.2015 г., 13:11 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000039641287
19.05.2015 г., 16:13 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000036736307
19.05.2015 г., 16:12 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000036736280
19.05.2015 г., 16:11 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000036736220
19.05.2015 г., 16:09 ч.
покана за представяне на оферти
Номер на удостоверението за време: 4000036736168

Нотификация