Номер: 
37
Публична покана
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
23.10.2015 г.

„Специализиран превоз на ученици за учебната 2015-2016 г. по утвърдена транспортна схема ”

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 14.09.2015 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

23.10.2015 г., 16:28 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000041606596
28.09.2015 г., 13:53 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000041012895
04.09.2015 г., 13:45 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000040515072
04.09.2015 г., 13:44 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000040515050
04.09.2015 г., 13:43 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000040515017
04.09.2015 г., 13:42 ч.
покана за представяне на оферти
Номер на удостоверението за време: 4000040514989

Нотификация