Номер: 
35
Открита процедура
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
22.11.2016 г.

„Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Смядово по четири обособени позиции“

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 05.10.2015 г., 16:00 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

22.11.2016 г., 17:09 ч.
информация приключване на договор
Номер на удостоверението за време: 4000057421322
22.11.2016 г., 17:07 ч.
информация приключване на договор
Номер на удостоверението за време: 4000057421137
22.11.2016 г., 17:06 ч.
информация приключване на договор
Номер на удостоверението за време: 4000057420986
22.11.2016 г., 17:04 ч.
информация прекратяване на договор
Номер на удостоверението за време: 4000057420849
27.05.2016 г., 15:57 ч.
допълнително споразумение за изменение на договор
Номер на удостоверението за време: 4000047510343
27.05.2016 г., 15:56 ч.
допълнително споразумение за изменение на договор
Номер на удостоверението за време: 4000047510295
27.05.2016 г., 15:55 ч.
допълнително споразумение за изменение на договор
Номер на удостоверението за време: 4000047510250
27.05.2016 г., 15:54 ч.
допълнително споразумение за изменение на договор
Номер на удостоверението за време: 4000047510214
15.02.2016 г., 11:00 ч.
информация за гаранциите за участие на кандидатите
Номер на удостоверението за време: 4000044540351
11.02.2016 г., 16:01 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000044465567
11.02.2016 г., 15:59 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000044465504
11.02.2016 г., 15:50 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000044465091
11.02.2016 г., 15:31 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000044463964
04.02.2016 г., 14:11 ч.
информация за гаранциите за участие на кандидатите
Номер на удостоверението за време: 4000044064969
02.02.2016 г., 16:16 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000044017095
02.02.2016 г., 16:15 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000044017062
25.01.2016 г., 17:11 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000043828646
25.01.2016 г., 17:09 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000043828580
17.12.2015 г., 16:26 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000043018245
17.12.2015 г., 16:25 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000043018233
17.12.2015 г., 16:17 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000043017917
03.12.2015 г., 16:17 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000042763620
20.11.2015 г., 10:12 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000042481676
02.09.2015 г., 15:23 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000040467853
28.08.2015 г., 13:08 ч.
променена документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000040359536
27.08.2015 г., 16:50 ч.
решение за промяна
Номер на удостоверението за време: 4000040341096
25.08.2015 г., 17:53 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000040290561
25.08.2015 г., 17:48 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000040290533
25.08.2015 г., 17:41 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000040290322
25.08.2015 г., 17:39 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000040290291
25.08.2015 г., 17:38 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000040290274

Нотификация