Номер: 
33
Публична покана
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
18.09.2015 г.

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Смядово за календарната 2015 година”.

Краен срок за подаване на документи: 
сряда, 12.08.2015 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

18.09.2015 г., 08:21 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000040819561
19.08.2015 г., 16:41 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000040154577
31.07.2015 г., 17:27 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000039706814
31.07.2015 г., 17:25 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000039706753
31.07.2015 г., 17:23 ч.
покана за представяне на оферти
Номер на удостоверението за време: 4000039706710

Нотификация