Номер: 
39
Публична покана
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
25.02.2016 г.

„Доставка на един брой нов автомобил за нуждите на Община Смядово”

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 16.11.2015 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

09.02.2016 г., 09:51 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000044166931
08.12.2015 г., 13:17 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000042838171
05.11.2015 г., 17:43 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000041897573
05.11.2015 г., 17:42 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000041897582
05.11.2015 г., 17:41 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000041897555
05.11.2015 г., 17:40 ч.
покана за представяне на оферти
Номер на удостоверението за време: 4000041897522

Нотификация