Номер: 
38
Публична покана
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
04.04.2016 г.

„Предоставяне на готова храна”

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 05.10.2015 г., 16:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

04.04.2016 г., 08:34 ч.
информация за извършено плащане
Номер на удостоверението за време: 4000045871220
10.03.2016 г., 08:47 ч.
информация за извършено плащане
Номер на удостоверението за време: 4000045094615
15.02.2016 г., 11:09 ч.
информация за извършено плащане
Номер на удостоверението за време: 4000044540693
25.01.2016 г., 14:06 ч.
информация за извършено плащане
Номер на удостоверението за време: 4000043822338
22.12.2015 г., 10:00 ч.
информация за извършено плащане
Номер на удостоверението за време: 4000043112818
23.11.2015 г., 17:04 ч.
информация за извършено плащане
Номер на удостоверението за време: 4000042547069
10.11.2015 г., 17:09 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000041999915
12.10.2015 г., 13:18 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000041340438
24.09.2015 г., 14:03 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000040934693
24.09.2015 г., 14:02 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000040934645
24.09.2015 г., 14:00 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000040934602
24.09.2015 г., 13:59 ч.
покана за представяне на оферти
Номер на удостоверението за време: 4000040934573

Нотификация