Номер: 
32
Открита процедура
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
01.07.2016 г.

"Организиране на обменни посещения, екскурзии, зелено и морско училище, както и организиране на дейности и мероприятия с деца и родители от общините Смядово и Ветрино"

Краен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 18.06.2015 г., 16:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

01.07.2016 г., 13:57 ч.
информация приключване на договор
Номер на удостоверението за време: 4000049086534
10.06.2016 г., 16:08 ч.
информация приключване на договор
Номер на удостоверението за време: 4000048061849
06.10.2015 г., 13:58 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000041204383
06.10.2015 г., 13:57 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000041204347
30.07.2015 г., 15:39 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000039674855
30.07.2015 г., 15:38 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000039674800
30.07.2015 г., 15:35 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000039674669
24.07.2015 г., 16:53 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000039536244
10.07.2015 г., 11:36 ч.
Решение за прекратяване на процедура
07.07.2015 г., 16:33 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000039091254
11.06.2015 г., 09:09 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: 4000037750194
21.05.2015 г., 15:46 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000036913191
21.05.2015 г., 15:43 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000036913019
21.05.2015 г., 15:41 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000036912829
21.05.2015 г., 15:39 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000036912705
21.05.2015 г., 15:38 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000036912610

Нотификация