Номер: 
30
Публична покана
Номер в АОП: 
Статус: 
Прекратена
Променено на: 
19.05.2015 г.

„Доставка на оборудване, обзавеждане и учебни материали за детските градини в общините Смядово и Ветрино” в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: "Доставка на обзавеждане и оборудване за четири детските градини в община Смядово и за две детски градини в Община Ветрино", Обособена позиция 2: "Доставка на учебни материали и сценични костюми за четири детските градини в община Смядово и за две детски градини в Община Ветрино"

Краен срок за подаване на документи: 
сряда, 20.05.2015 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

11.05.2015 г., 13:21 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000036523330
11.05.2015 г., 13:20 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000036523305
11.05.2015 г., 13:19 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000036523261
11.05.2015 г., 13:18 ч.
покана за представяне на оферти
Номер на удостоверението за време: 4000036523213

Нотификация