Номер: 
34
Договаряне без обявление
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
25.04.2016 г.

"Обменни посещения от Смядово до Ветрино / от Ветрино до Смядово"

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 24.08.2015 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

25.04.2016 г., 15:52 ч.
информация приключване на договор
Номер на удостоверението за време: 4000046530479
18.11.2015 г., 10:12 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000042431699
09.10.2015 г., 11:31 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000041280163
09.09.2015 г., 17:13 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000040626215
09.09.2015 г., 17:12 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000040626156
09.09.2015 г., 17:06 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000040626020
18.08.2015 г., 15:53 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000040125787

Нотификация