Номер: 
77
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
03.05.2018 г.

„Доставка на обзавеждане и оборудване за нуждите на проект: „Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в Община Смядово“

Удължен срок за подаване на документи: 
понеделник, 04.09.2017 г., 17:00 ч.
Основание за удължаване на срока за подаване на документи: 
Чл. 188, ал. 2 от ЗОП
Краен срок за подаване на документи: 
сряда, 30.08.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 01.09.2017 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

25.10.2017 г., 16:33 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000075033146
18.09.2017 г., 16:42 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000074137369
31.08.2017 г., 08:51 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000073692196
23.08.2017 г., 11:34 ч.
Съобщение
23.08.2017 г., 11:22 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000073487693
23.08.2017 г., 11:20 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000073487636
23.08.2017 г., 11:19 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000073487592

Нотификация