Номер: 
24
Публична покана
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
14.09.2015 г.

„Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Смядово”. Предмета на поръчката е разделена в обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда находяща се на ул. „Ришки проход” № 23, гр. Смядово.” Обособена позиция №2 „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда находяща се на ул. „Ришки проход” № 14, гр. Смядово.” Обособена позиция №3 „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда находяща се на ул. „Цар Калоян” № 2, гр. Смядово.” Обособена позиция №4 „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда находяща се на ул. „Цар Калоян” № 7, гр. Смядово.”

Краен срок за подаване на документи: 
сряда, 04.03.2015 г., 16:30 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

14.09.2015 г., 11:34 ч.
информация за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение
Номер на удостоверението за време: 4000040726768
19.05.2015 г., 16:41 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000036737444
19.05.2015 г., 16:41 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000036737393
19.05.2015 г., 16:40 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000036737348
19.05.2015 г., 16:38 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000036737268
03.04.2015 г., 14:47 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000035698089
26.02.2015 г., 14:45 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: 4000034794894
26.02.2015 г., 14:32 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: 4000034794445
19.02.2015 г., 17:15 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000034408123
19.02.2015 г., 17:13 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000034407974
19.02.2015 г., 17:06 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000034407601
19.02.2015 г., 17:01 ч.
покана за представяне на оферти
Номер на удостоверението за време: 4000034407122

Нотификация