Номер: 
16
Публична покана
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
03.06.2015 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8А, ЧЛ. 101А И СЛЕДВ. ОТ ЗОП ЗА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ: Проектиране на следните инвестиционни проекти: 1. Изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора в УПИ ІV, кв.89, гр.Смядово - Община Смядово за нуждите на Община Смядово 2. Изграждане на Защитено жилище в с. Янково за хора с психични разстройства - Община Смядово за нуждите на Община Смядово 3. Изграждане на две Защитени жилища в град Смядово за хора с психични разстройства в УПИ ІІ, кв.12, с ид. 67708.305.84 по кадастралната карта на гр. Смядово - Община Смядово за нуждите на Община Смядово

Краен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 11.12.2014 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
четвъртък, 04.12.2014 г., 16:30 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

04.02.2015 г., 16:03 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000033747758
04.02.2015 г., 16:02 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000033747718
07.01.2015 г., 08:28 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000032806668
18.12.2014 г., 12:04 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000032478519
03.12.2014 г., 09:18 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
03.12.2014 г., 09:16 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
03.12.2014 г., 09:13 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
03.12.2014 г., 09:12 ч.
покана за представяне на оферти
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.

Нотификация