Номер: 
20
Публична покана
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
19.05.2015 г.

Публична покана по реда на Глава осма "а", чл. 101а и следв. от ЗОП за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на закрита Ритуална зала за жителите на с. Риш, Община Смядово"

Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 23.12.2014 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

13.02.2015 г., 14:12 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000034042471
12.02.2015 г., 11:41 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000034003644
06.01.2015 г., 13:41 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000032790751
13.12.2014 г., 15:28 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000032255096
13.12.2014 г., 15:26 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000032255018
13.12.2014 г., 15:24 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000032254914
13.12.2014 г., 15:21 ч.
покана за представяне на оферти
Номер на удостоверението за време: 4000032254730

Нотификация