Номер: 
25
Публична покана
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
10.09.2015 г.

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ “ШАНС ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНИТЕ СМЯДОВО И ВЕТРИНО”

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 27.04.2015 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

10.09.2015 г., 16:34 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000040651260
03.06.2015 г., 15:11 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000037506364
23.04.2015 г., 17:02 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: 4000036139734
23.04.2015 г., 16:07 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: 4000036137966
23.04.2015 г., 15:32 ч.
Технически проект
Номер на удостоверението за време: 4000036136768
16.04.2015 г., 16:42 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000035971115
16.04.2015 г., 16:41 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000035971072
16.04.2015 г., 16:38 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000035970975
16.04.2015 г., 16:37 ч.
покана за представяне на оферти
Номер на удостоверението за време: 4000035970945

Нотификация