Номер: 
28
Открита процедура
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
11.01.2016 г.

„Инженеринг на проект: Рехабилитация на част от уличната и пътната мрежа на община Смядово”

Краен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 28.05.2015 г., 16:00 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

11.01.2016 г., 14:51 ч.
информация за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение
Номер на удостоверението за време: 84686
15.12.2015 г., 16:36 ч.
информация приключване на договор
Номер на удостоверението за време: 4000042967188
08.12.2015 г., 16:22 ч.
информация приключване на договор
Номер на удостоверението за време: 4000042843093
27.08.2015 г., 13:20 ч.
информация за гаранциите за участие на кандидатите
Номер на удостоверението за време: 4000040334482
26.08.2015 г., 18:04 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000040316896
26.08.2015 г., 18:03 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000040316884
30.07.2015 г., 14:00 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000039671000
30.07.2015 г., 13:58 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000039670956
01.07.2015 г., 16:23 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000038707181
01.07.2015 г., 16:17 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000038706592
01.07.2015 г., 16:16 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000038706397
24.06.2015 г., 17:16 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000038276254
15.06.2015 г., 10:37 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000037870553
20.05.2015 г., 15:39 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: 4000036821443
14.05.2015 г., 17:30 ч.
решение за промяна
Номер на удостоверението за време: 4000036619292
04.05.2015 г., 16:13 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000036377515
04.05.2015 г., 16:12 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000036377477
04.05.2015 г., 16:11 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000036377438
04.05.2015 г., 16:09 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000036377371
04.05.2015 г., 16:08 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000036377326

Нотификация