Номер: 
46
Открита процедура
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
28.06.2017 г.

„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Смядово “ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Жилищен блок на територията на гр.Смядово, находящ се на ул. „Ришки проход“ №6 Обособена позиция № 2 „Жилищен блок на територията на гр.Смядово, находящ се на ул. „Беласица“ №5

Краен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 11.02.2016 г., 16:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

28.06.2017 г., 16:56 ч.
информация приключване на договор
Номер на удостоверението за време: 4000071856242
23.02.2017 г., 13:19 ч.
информация приключване на договор
Номер на удостоверението за време: 4000067434461
15.07.2016 г., 16:07 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000049560751
15.07.2016 г., 16:05 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000049560687
06.07.2016 г., 16:34 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000049254836
06.07.2016 г., 16:33 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000049254773
03.06.2016 г., 16:02 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000047770065
03.06.2016 г., 16:00 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000047769956
03.06.2016 г., 15:59 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000047769871
03.06.2016 г., 15:58 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000047769744
04.05.2016 г., 17:17 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000046779767
11.03.2016 г., 16:10 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000045135718
01.02.2016 г., 16:15 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: 4000043990230
14.01.2016 г., 16:44 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000043585381
14.01.2016 г., 16:44 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000043585350
14.01.2016 г., 16:43 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000043585337
14.01.2016 г., 16:42 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000043585322
14.01.2016 г., 16:42 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000043585276
14.01.2016 г., 16:41 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000043585216

Нотификация