Номер: 
42
Договаряне без обявление
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
23.11.2015 г.

"Извършване на авторски надзор по време на изпълнение на строителни и монтажни работи при реализацията на проект "Рехабилитация на част от общинска пътна мрежа - Община Смядово"

Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 09.09.2014 г., 12:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

23.11.2015 г., 17:02 ч.
информация приключване на договор
Номер на удостоверението за време: 4000042546983
23.11.2015 г., 17:00 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000042546915
23.11.2015 г., 16:59 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000042546887
23.11.2015 г., 16:54 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000042546693

Нотификация