Номер: 
48
Открита процедура
Номер в АОП: 
Статус: 
Затворена
Променено на: 
30.01.2018 г.

„Доставка на суровини, материали и инструменти по предварителна заявка за нуждите на Община Смядово ”

Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 08.03.2016 г., 16:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

30.01.2018 г., 16:59 ч.
информация приключване на договор
Номер на удостоверението за време: 4000077400664
24.10.2016 г., 16:02 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000055194775
21.10.2016 г., 17:29 ч.
Решение за прекратяване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000055122794
21.10.2016 г., 17:27 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000055122755
17.09.2016 г., 10:41 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000052256518
17.09.2016 г., 10:41 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000052256463
17.09.2016 г., 10:39 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000052256357
17.09.2016 г., 10:38 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000052256300
28.07.2016 г., 16:01 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000049945339
26.05.2016 г., 16:07 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000047469177
27.01.2016 г., 16:42 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000043881682
27.01.2016 г., 16:41 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000043881659
27.01.2016 г., 16:40 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000043881575
27.01.2016 г., 16:39 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000043881566
27.01.2016 г., 16:38 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000043881578

Нотификация