Номер: 
45
Открита процедура
Номер в АОП: 
Статус: 
Затворена
Променено на: 
25.07.2018 г.

„Изпълнение на Инженеринг (проектиране изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Смядово по две обособени позиции“

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 22.02.2016 г., 16:00 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

28.06.2017 г., 16:53 ч.
информация приключване на договор
Номер на удостоверението за време: 4000071856088
22.02.2017 г., 16:08 ч.
информация приключване на договор
Номер на удостоверението за време: 4000067400773
01.09.2016 г., 16:32 ч.
допълнително споразумение за изменение на договор
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
01.09.2016 г., 16:31 ч.
допълнително споразумение за изменение на договор
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
14.06.2016 г., 11:33 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000048190329
14.06.2016 г., 11:31 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000048190217
11.05.2016 г., 14:00 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000046976461
11.05.2016 г., 13:59 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000046976408
11.04.2016 г., 17:14 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000046110329
11.04.2016 г., 17:13 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000046110305
11.04.2016 г., 17:11 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000046110272
31.03.2016 г., 16:51 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000045781559
02.03.2016 г., 15:30 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000044939057
10.02.2016 г., 16:09 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: 4000044334049
01.02.2016 г., 16:14 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: 4000043990213
22.01.2016 г., 15:54 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000043769387
22.01.2016 г., 15:53 ч.
решение за промяна
Номер на удостоверението за време: 4000043769309
12.01.2016 г., 16:18 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000043533560
11.01.2016 г., 17:12 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000043508587
11.01.2016 г., 17:11 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000043508609
11.01.2016 г., 17:10 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000043508575
11.01.2016 г., 17:09 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000043508563
11.01.2016 г., 17:08 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.

Нотификация