Номер: 
43
Договаряне без обявление
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
22.11.2016 г.

„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради - Жилищен блок на територията на гр.Смядово, находящ се на ул. „Ришки проход“ №23, вх. 1, вх. 2, вх. 3 и вх. 4”

Краен срок за подаване на документи: 
петък, 04.12.2015 г., 12:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

22.11.2016 г., 16:56 ч.
информация приключване на договор
Номер на удостоверението за време: 4000057419889
04.02.2016 г., 14:15 ч.
информация за гаранциите за участие на кандидатите
Номер на удостоверението за време: 4000044065104
25.01.2016 г., 17:15 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000043828722
25.01.2016 г., 17:13 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000043828634
06.01.2016 г., 16:31 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000043402475
06.01.2016 г., 16:30 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000043402481
06.01.2016 г., 16:28 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000043402409
24.11.2015 г., 16:59 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000042572190

Нотификация