Номер: 
85
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
03.05.2018 г.

„Информация и комуникация по проект: „Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в Община Смядово”

Обособена позиция №1: "Провеждане на две иформационни събития и доставка на материали за информация и комуникация"

Обособена позиция №2: "Доставка на материали за информация и комуникация, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки"

Удължен срок за подаване на документи: 
понеделник, 30.10.2017 г., 17:00 ч.
Основание за удължаване на срока за подаване на документи: 
Чл. 188, ал. 2 от ЗОП
Краен срок за подаване на документи: 
сряда, 25.10.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 27.10.2017 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

11.01.2018 г., 11:44 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000076848357
17.11.2017 г., 11:24 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000075587846
26.10.2017 г., 09:17 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000075046381
18.10.2017 г., 15:19 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000074858470
18.10.2017 г., 14:41 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000074857025
18.10.2017 г., 14:39 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000074856919
18.10.2017 г., 14:37 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000074856881

Нотификация