Номер: 
87
Статус: 
Възложена
Променено на: 
17.01.2018 г.

„Доставка на обзавеждане за нуждите на проект: „Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в Община Смядово“

ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНО ЛИЦЕ.

Правно основание: чл. 191, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 30.10.2017 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

20.12.2017 г., 15:46 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000076376627
17.11.2017 г., 11:23 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000075587774
23.10.2017 г., 13:39 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000074969448
23.10.2017 г., 13:37 ч.
покана за представяне на оферти
Номер на удостоверението за време: 4000074969399

Нотификация