Номер: 
82
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
13.12.2017 г.

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на проект: № BG05M2OP001-3.002-0039 „Децата на община Смядово- заедно мечтаят, учат и играят”

Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 10.10.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 06.10.2017 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

13.12.2017 г., 10:29 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000076200971
13.12.2017 г., 10:28 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000076200933
06.11.2017 г., 09:29 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000075300927
05.10.2017 г., 14:32 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000074545399
05.10.2017 г., 14:32 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: 4000074545379
03.10.2017 г., 15:46 ч.
03.10.2017 г., 15:34 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000074491517
03.10.2017 г., 15:33 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000074491489
03.10.2017 г., 15:33 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000074491462

Нотификация