Номер: 
86
Статус: 
Затворена
Променено на: 
02.11.2017 г.

„Доставка и монтаж на паник-бутон – «Дистанционна грижа», необходим за нуждите на проект: „Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в Община Смядово“

ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНО ЛИЦЕ 

Правно основание чл. 191, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Краен срок за подаване на документи: 
петък, 27.10.2017 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

20.10.2017 г., 15:38 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000074915818
20.10.2017 г., 15:36 ч.
покана за представяне на оферти
Номер на удостоверението за време: 4000074915746

Нотификация