Номер: 
81
Номер в АОП: 
Статус: 
Не е възложена, поради липса на подадени оферти
Променено на: 
04.06.2018 г.

„Доставка на обзавеждане за нуждите на проект: „Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в Община Смядово“

Удължен срок за подаване на документи: 
неделя, 09.10.2016 г., 17:00 ч.
Основание за удължаване на срока за подаване на документи: 
Чл. 188, ал. 2 от ЗОП
Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 03.10.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 06.10.2017 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

04.10.2017 г., 09:28 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000074506606
26.09.2017 г., 15:35 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000074319282
26.09.2017 г., 14:54 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 84686
26.09.2017 г., 14:52 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000074317396
26.09.2017 г., 14:51 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000074317356

Нотификация