Номер: 
88
Номер в АОП: 
Статус: 
Не e възложена, поради несъответстващи оферти
Променено на: 
05.06.2018 г.

„Доставка на учебни и спортни пособия, костюми, помагала и литература за нуждите на проект: № BG05M2OP001-3.002-0039 „Децата на община Смядово- заедно мечтаят, учат и играят”

Обособена позиция №1: "Доставка на учебни и спортни пособия, костюми и помагала"

Обособена позиция №2: "Доставка на учебна и художествена литература"

Обособена позиция №3: "Доставка на учебни и спортни пособия, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки"

Удължен срок за подаване на документи: 
вторник, 07.11.2017 г., 17:00 ч.
Основание за удължаване на срока за подаване на документи: 
Чл. 188, ал. 2 от ЗОП
Краен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 02.11.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
събота, 04.11.2017 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

23.01.2018 г., 09:12 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000077147979
03.11.2017 г., 09:41 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000075245793
26.10.2017 г., 13:05 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000075053544
26.10.2017 г., 10:21 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000075048334
26.10.2017 г., 10:20 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000075048317
26.10.2017 г., 10:20 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000075048300

Нотификация