Номер: 
54
Публична покана
Номер в АОП: 
Статус: 
Не е възложена, поради липса на подадени оферти
Променено на: 
04.06.2018 г.

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Смядово за календарната 2016 година”

Краен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 14.04.2016 г., 16:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

05.04.2016 г., 16:43 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000045922414
05.04.2016 г., 16:42 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000045922392
05.04.2016 г., 16:42 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000045922376
05.04.2016 г., 16:41 ч.
покана за представяне на оферти
Номер на удостоверението за време: 4000045922354

Нотификация