Номер: 
50
Публична покана
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
28.06.2016 г.

“Доставка на 1 брой специализиран масажен стол за цялото тяло, 1 брой лесно преносим фотоапарат, 1 брой бърз документален скенер, необходими за нуждите на община Смядово по проект „КАЧЕСТВЕНА ГРИЖА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА СМЯДОВО ”

Краен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 18.02.2016 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

20.05.2016 г., 16:20 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000047307139
06.04.2016 г., 14:15 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000045950158
09.02.2016 г., 14:51 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000044192044
09.02.2016 г., 14:49 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000044191775
09.02.2016 г., 14:48 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000044191689
09.02.2016 г., 14:47 ч.
покана за представяне на оферти
Номер на удостоверението за време: 4000044191586

Нотификация