Номер: 
52
Открита процедура
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
13.04.2023 г.

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМЯДОВО, ВКЛЮЧВАЩ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ (ОС) ”

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 11.04.2016 г., 16:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

13.04.2023 г., 10:46 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000221369545
27.01.2017 г., 15:59 ч.
договор за подизпълнение и/или допълнителните споразумения към него
Номер на удостоверението за време: 4000065584593
18.01.2017 г., 12:59 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000065228623
18.01.2017 г., 12:58 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000065228582
02.12.2016 г., 10:57 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000058871791
02.12.2016 г., 10:54 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000058871443
02.12.2016 г., 10:53 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000058871279
03.11.2016 г., 16:45 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000055506722
18.07.2016 г., 14:13 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000049630815
14.03.2016 г., 16:10 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000045196661
14.03.2016 г., 16:08 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000045196570
14.03.2016 г., 16:07 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000045196549
14.03.2016 г., 16:04 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000045196359
14.03.2016 г., 16:02 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000045196317
14.03.2016 г., 16:02 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000045196293

Нотификация