Номер: 
57
Публична покана
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
09.08.2016 г.

„Преустройство на сграда от Здравен дом в Защитено жилище за възрастни хора с психични увреждания“

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 25.04.2016 г., 16:00 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

01.07.2016 г., 17:07 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000050282265
19.05.2016 г., 15:20 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000047264714
14.04.2016 г., 17:17 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000046214282
14.04.2016 г., 17:15 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000046214254
14.04.2016 г., 17:14 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000046214202
14.04.2016 г., 17:14 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000046214178
14.04.2016 г., 17:13 ч.
покана за представяне на оферти
Номер на удостоверението за време: 4000046214162

Нотификация