Номер: 
14
Открита процедура
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
25.09.2015 г.

Организиране и провеждане на обучения на служителите на Община Смядово” по обособени позиции: Обособена позиция №1 - „Обучения по ключови компетентности“ и Обособена позиция №2 - „Надграждащо чуждоезиково обучение

  • Обособена позиция №1: "Обучения по ключови компетентности"
  • Обособена позиция №2: "Надграждащо чуждоезиково обучение"
Краен срок за подаване на документи: 
петък, 12.12.2014 г., 16:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
вторник, 02.12.2014 г., 16:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

25.09.2015 г., 14:37 ч.
информация за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение
Номер на удостоверението за време: 4000040960392
27.08.2015 г., 16:55 ч.
информация приключване на договор
Номер на удостоверението за време: 4000040341286
27.08.2015 г., 16:53 ч.
информация приключване на договор
Номер на удостоверението за време: 4000040341247
26.06.2015 г., 14:26 ч.
информация за гаранциите за участие на кандидатите
Номер на удостоверението за време: 4000038366989
26.06.2015 г., 14:25 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000038366922
26.06.2015 г., 14:23 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000038366849
26.06.2015 г., 14:19 ч.
информация за гаранциите за участие на кандидатите
Номер на удостоверението за време: 4000038366517
05.05.2015 г., 15:23 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000036402910
05.05.2015 г., 15:18 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000036402759
05.05.2015 г., 15:17 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000036402736
05.05.2015 г., 15:16 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000036402708
05.05.2015 г., 15:15 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000036402642
05.05.2015 г., 15:14 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000036402595
31.03.2015 г., 16:08 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000035621033
09.01.2015 г., 16:44 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000032870578
05.12.2014 г., 16:38 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: 4000031847170
14.11.2014 г., 18:33 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
14.11.2014 г., 18:32 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
14.11.2014 г., 18:31 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
14.11.2014 г., 18:30 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.

Нотификация