Номер: 
5
Публична покана
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
28.03.2014 г.

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителни и монтажни работи при реализацията на проект „ Рехабилитация на част от общинска пътна мрежа – Община Смядово

Краен срок за подаване на документи: 
петък, 04.04.2014 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
вторник, 25.03.2014 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

28.03.2014 г., 17:21 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.

Нотификация