Номер: 
9
Открита процедура
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
27.03.2019 г.

Рехабилитация на улични настилки в гр.Смядово – 2014 г.

Банкова сметка за плащане при закупуване на документация за обществената поръчка:

IBAN: BG 81STSA93008497639400; BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000, банка „ДСК” ЕАД,  клон СМЯДОВО

Банкова сметка на Община Смядово за внасяне на банкова гаранция:

IBAN: BG49STSA93003381001138, BIC: STSABGSF, банка „ДСК” ЕАД, клон Смядово

Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 05.08.2014 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
понеделник, 28.07.2014 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

21.04.2015 г., 13:37 ч.
информация за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение
Номер на удостоверението за време: 4000036075751
04.12.2014 г., 11:38 ч.
информация приключване на договор
Номер на удостоверението за време: 4000031773323
04.12.2014 г., 11:36 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000031773206
28.10.2014 г., 18:18 ч.
информация за извършено плащане
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
06.08.2014 г., 19:11 ч.
покана за представяне на оферти
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
26.06.2014 г., 19:10 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.

Нотификация