Номер: 
12
Публична покана
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
03.06.2015 г.

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна и/или работно облекло за нуждите на Община Смядово за календарната 2014 година

Краен срок за подаване на документи: 
сряда, 01.10.2014 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
понеделник, 22.09.2014 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

04.11.2014 г., 18:00 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
14.10.2014 г., 18:31 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
14.10.2014 г., 18:30 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
19.09.2014 г., 19:15 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.

Нотификация