Номер: 
11
Открита процедура
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
14.10.2015 г.

Строително-монтажни работи по проект „Подмяна на улично осветление в Община Смядово с енерго-спестяващо” по Договор №27/322/01082 от 06.12.2013г. по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Краен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 02.10.2014 г., 16:30 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
вторник, 23.09.2014 г., 16:30 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

14.10.2015 г., 10:04 ч.
информация за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение
Номер на удостоверението за време: 4000041388157
18.09.2015 г., 08:41 ч.
информация прекратяване на договор
Номер на удостоверението за време: 4000040819991
19.01.2015 г., 10:24 ч.
информация за гаранциите за участие на кандидатите
Номер на удостоверението за време: 4000033278121
08.01.2015 г., 16:31 ч.
информация за гаранциите за участие на кандидатите
Номер на удостоверението за време: 4000032844886
07.01.2015 г., 17:05 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 84686
20.11.2014 г., 17:04 ч.
приложения към протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
20.11.2014 г., 16:56 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
20.11.2014 г., 16:48 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
09.10.2014 г., 19:40 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
26.09.2014 г., 18:52 ч.
решение за промяна
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
26.09.2014 г., 18:43 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
17.09.2014 г., 17:28 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
22.08.2014 г., 19:19 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
22.08.2014 г., 19:11 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
22.08.2014 г., 19:08 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.

Нотификация