Номер: 
7
Публична покана
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
26.11.2014 г.

Организация и управление на проект "Изпълнение на строително-монтажни работи по Договор №27/321/01576 за проект „ Рехабилитация на част от общинска пътна мрежа – Община Смядово"

Краен срок за подаване на документи: 
петък, 11.04.2014 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 04.04.2014 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

01.04.2014 г., 18:06 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.

Нотификация