Номер: 
15
Публична покана
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
01.07.2015 г.

Предоставяне на готова храна

Предоставяне на готвена храна за обяд на ученици от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, както следва: 1. 41 ученици от І клас по 124 уч. дни = 5084 хр. дни.2.113 ученици от І І– ІV клас по 129 уч. дни = 14577 хр. дни.3.106 ученици от V–VІІ клас по 140 уч. дни = 14840 хр. дни.Общо 34501 хр. дни. Посоченият по- горе брой ученици е ориентировъчен, като точната бройка на обедите, които ще се доставят ще се определи според реалното присъствие на учениците на учебните занимания в писмена заявка от възложителя до изпълнителя по договора. Срокът на изпълнение на дейностите, предмет на публичната покана, е от датата на сключване на договора до 30.06.2015 г. и включва предоставяне на готвена храна.

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 03.11.2014 г., 16:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
понеделник, 27.10.2014 г., 16:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

01.07.2015 г., 09:21 ч.
информация за извършено плащане
Номер на удостоверението за време: 4000038670979
03.06.2015 г., 14:07 ч.
информация за извършено плащане
Номер на удостоверението за време: 4000037503026
19.05.2015 г., 14:48 ч.
информация за извършено плащане
Номер на удостоверението за време: 4000036732618
14.04.2015 г., 11:43 ч.
информация за извършено плащане
Номер на удостоверението за време: 4000035908506
20.03.2015 г., 11:47 ч.
информация за извършено плащане
Номер на удостоверението за време: 4000035349460
13.02.2015 г., 15:35 ч.
информация за извършено плащане
Номер на удостоверението за време: 4000034045540
15.01.2015 г., 16:11 ч.
информация за извършено плащане
Номер на удостоверението за време: 4000033161244
30.12.2014 г., 13:13 ч.
информация за извършено плащане
Номер на удостоверението за време: 4000032681768
11.11.2014 г., 17:30 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
04.11.2014 г., 18:00 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
23.10.2014 г., 19:12 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
23.10.2014 г., 19:10 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.

Нотификация