Номер: 
2
Открита процедура
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
21.04.2015 г.

Създаване на Постоянна изложба на етнографското наследство и природните забележителности на община Смядово с прилагане на компютърни технологии с версии за показване на специализирани компютърни системи, в Интернет и на DVD

Банкова сметка за плащане при закупуване на документация за обществената поръчка:

IBAN: BG 81STSA93008497639400; BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000, банка „ДСК” ЕАД,  клон СМЯДОВО

Банкова сметка на Община Смядово за внасяне на банкова гаранция:

IBAN: BG49STSA93003381001138, BIC: STSABGSF, банка „ДСК” ЕАД, клон Смядово

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 18.11.2013 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 08.11.2013 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

21.04.2015 г., 13:40 ч.
информация за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение
Номер на удостоверението за време: 4000036075832
15.04.2015 г., 10:35 ч.
информация приключване на договор
Номер на удостоверението за време: 4000035932299
14.04.2015 г., 11:30 ч.
информация за извършено плащане
Номер на удостоверението за време: 4000035908057
18.02.2015 г., 11:49 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000034291554
04.11.2014 г., 17:19 ч.
информация за извършено плащане
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
04.03.2014 г., 17:26 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
21.10.2013 г., 18:38 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.

Нотификация