Номер: 
4
Открита процедура
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
08.01.2016 г.

Изпълнение на строително-монтажни работи по Договор №27/321/01576 за проект „Рехабилитация на част от общинска пътна мрежа – Община Смядово"

Банкова сметка за плащане при закупуване на документация за обществената поръчка:

IBAN: BG 81STSA93008497639400; BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000, банка „ДСК” ЕАД,  клон СМЯДОВО

Банкова сметка на Община Смядово за внасяне на банкова гаранция:

IBAN: BG49STSA93003381001138, BIC: STSABGSF, банка „ДСК” ЕАД, клон Смядово

Краен срок за подаване на документи: 
сряда, 23.04.2014 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
понеделник, 14.04.2014 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

08.01.2016 г., 17:09 ч.
информация за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение
Номер на удостоверението за време: 4000043452106
22.12.2015 г., 13:57 ч.
информация приключване на договор
Номер на удостоверението за време: 4000043118860
18.02.2015 г., 16:13 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000034311331
05.08.2014 г., 19:26 ч.
покана за представяне на оферти
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
14.04.2014 г., 19:26 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
01.04.2014 г., 19:03 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
14.03.2014 г., 18:21 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.

Нотификация