Номер: 
21
Открита процедура
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
04.02.2016 г.

Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ОДЗ гр.Смядово, детски градини, ДСП, обществена трапезария, ДВХПР - с.Черни връх, защитени жилища, ЦНСТ, ОП ”ЧОБ”, ДЦВХУ, ДЦСХ в Община Смядово за бюджетните 2014 и 2015 година

Обявление за обществена поръчка от 11.12.2013 г. 

Решение от 11.12.2013 г. 

Краен срок за подаване на документи: 
сряда, 22.01.2014 г., 16:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

04.02.2016 г., 14:17 ч.
информация за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение
Номер на удостоверението за време: 4000044065165
22.01.2016 г., 17:09 ч.
информация приключване на договор
Номер на удостоверението за време: 4000043771694
22.01.2016 г., 17:08 ч.
информация приключване на договор
Номер на удостоверението за време: 4000043771717
22.01.2016 г., 17:07 ч.
информация приключване на договор
Номер на удостоверението за време: 4000043771700
22.01.2016 г., 17:02 ч.
информация приключване на договор
Номер на удостоверението за време: 4000043771555
22.01.2016 г., 17:00 ч.
информация приключване на договор
Номер на удостоверението за време: 4000043771485
22.01.2016 г., 16:59 ч.
информация приключване на договор
Номер на удостоверението за време: 4000043771410
15.01.2016 г., 13:43 ч.
информация за извършено плащане
Номер на удостоверението за време: 4000043604813
16.12.2015 г., 16:54 ч.
информация за извършено плащане
Номер на удостоверението за време: 4000042993419
16.12.2015 г., 16:52 ч.
информация за извършено плащане
Номер на удостоверението за време: 4000042993371
16.10.2015 г., 10:53 ч.
информация за извършено плащане
Номер на удостоверението за време: 4000041442908
17.09.2015 г., 08:42 ч.
информация за извършено плащане
Номер на удостоверението за време: 4000040795427
18.08.2015 г., 09:01 ч.
информация за извършено плащане
Номер на удостоверението за време: 4000040111407
10.07.2015 г., 14:36 ч.
информация за извършено плащане
Номер на удостоверението за време: 4000039183737
18.06.2015 г., 14:35 ч.
информация за извършено плащане
Номер на удостоверението за време: 4000038030976
19.05.2015 г., 11:19 ч.
информация за извършено плащане
Номер на удостоверението за време: 4000036724303
14.04.2015 г., 09:23 ч.
информация за извършено плащане
Номер на удостоверението за време: 4000035904078
17.03.2015 г., 17:24 ч.
информация за извършено плащане
Номер на удостоверението за време: 4000035274976
18.02.2015 г., 09:18 ч.
информация за извършено плащане
Номер на удостоверението за време: 4000034280195
16.01.2015 г., 16:15 ч.
информация за извършено плащане
Номер на удостоверението за време: 4000033237326
22.12.2014 г., 15:49 ч.
информация за извършено плащане
Номер на удостоверението за време: 4000032556406
21.03.2014 г., 15:15 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
09.01.2014 г., 16:15 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
11.12.2013 г., 15:25 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.

Нотификация