Номер: 
6
Публична покана
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
17.06.2015 г.

Осъществяване на строителен надзор по Договор №27/322/01082 от 06.12.2013г. за проект „Подмяна на улично осветление в Община Смядово с енергоспестяващо” по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Краен срок за подаване на документи: 
петък, 04.04.2014 г., 16:30 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 28.03.2014 г., 16:30 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

09.01.2015 г., 17:19 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000032871403
02.12.2014 г., 16:54 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
28.03.2014 г., 17:17 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.

Нотификация