Номер: 
1
Открита процедура
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
27.01.2020 г.

Доставка на материали и инструменти по предварителна заявка за нуждите на Община Смядово, във връзка с поддръжка и ремонт на цялата материална база, дълготрайните активи, както и всички имоти частна и публична общинска собственост за бюджетните 2013, 2014 и 2015г.

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ: IBAN: BG81STSA93008497639400 BIC:STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ: 447000

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ: IBAN: BG49STSA93003381001138 BIC:STSABGSF

Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 30.04.2013 г., 16:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
понеделник, 22.04.2013 г., 16:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

26.06.2015 г., 09:21 ч.
информация прекратяване на договор
Номер на удостоверението за време: 4000038348851
26.06.2015 г., 09:18 ч.
информация за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение
26.06.2015 г., 09:13 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000038348275
18.06.2015 г., 14:33 ч.
информация за извършено плащане
Номер на удостоверението за време: 4000038030833
19.05.2015 г., 11:25 ч.
информация за извършено плащане
Номер на удостоверението за време: 4000036724658
14.04.2015 г., 09:47 ч.
информация за извършено плащане
Номер на удостоверението за време: 4000035904792
17.03.2015 г., 17:22 ч.
информация за извършено плащане
Номер на удостоверението за време: 4000035274936
22.12.2014 г., 15:47 ч.
информация за извършено плащане
Номер на удостоверението за време: 4000032556337
14.05.2013 г., 18:38 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
11.04.2013 г., 18:48 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
08.03.2013 г., 18:08 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.

Нотификация