Номер: 
3
Открита процедура
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
13.02.2015 г.

Доставки за нуждите на община Смядово във връзка с изпълнение на Договор №27/313/00065 от 18.07.2012г., сключен с Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция

Позиции:

Обособена позиция 1: Закупуване на народни носии, музикални инструменти и аудио-визуално оборудване, за пресъздаване на народните обичаи.

Обособена позиция 2: Оборудване на две зали на постоянна изложба на етнографското наследство, историческите и природни забележителности на община Смядово.

Обособена позиция 3: Закупуване на специализирана техника до пазарната й стойност за разполагане в посетителския център.

Обособена позиция 4: Разходи за публичност и прозрачност на проекта.

Банкова сметка за плащане при закупуване на документация за обществената поръчка:

IBAN: BG 81STSA93008497639400; BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000, банка „ДСК” ЕАД,  клон СМЯДОВО

Банкова сметка на Община Смядово за внасяне на банкова гаранция:

IBAN: BG49STSA93003381001138, BIC: STSABGSF, банка „ДСК” ЕАД, клон Смядово

 

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 11.11.2013 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 01.11.2013 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

13.02.2015 г., 14:58 ч.
информация за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение
Номер на удостоверението за време: 4000034044149
13.02.2015 г., 14:56 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000034044075
13.02.2015 г., 14:55 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000034044029
13.02.2015 г., 14:54 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000034043996
13.02.2015 г., 14:53 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000034043937
09.01.2015 г., 16:42 ч.
информация приключване на договор
Номер на удостоверението за време: 4000032870513
09.01.2015 г., 16:41 ч.
информация приключване на договор
Номер на удостоверението за време: 4000032870482
09.01.2015 г., 16:40 ч.
информация приключване на договор
Номер на удостоверението за време: 4000032870447
21.11.2014 г., 17:21 ч.
информация приключване на договор
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
04.11.2014 г., 18:08 ч.
информация за извършено плащане
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
04.11.2014 г., 18:05 ч.
информация за извършено плащане
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
20.01.2014 г., 17:28 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
30.10.2013 г., 16:36 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
14.10.2013 г., 19:08 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.

Нотификация