Номер: 
64
Статус: 
Затворена
Променено на: 
29.09.2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЗОП

Краен срок за подаване на документи: 
сряда, 28.09.2016 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

19.09.2016 г., 17:57 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000052435583
19.09.2016 г., 17:56 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000052435545
19.09.2016 г., 17:54 ч.

Нотификация