Номер: 
90
Статус: 
Възложена
Променено на: 
13.04.2018 г.

„Провеждане на две информационни събития и доставка на материали за информация и комуникация по проект: „Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в Община Смядово”

ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНО ЛИЦЕ

Правно основание чл. 191, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 12.12.2017 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

23.01.2018 г., 16:33 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000077172907
15.12.2017 г., 11:00 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000076257396
06.12.2017 г., 12:50 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000076034119
06.12.2017 г., 12:49 ч.
покана за представяне на оферти
Номер на удостоверението за време: 4000076034097

Нотификация