Номер: 
60
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
27.01.2017 г.

„Рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Смядово - ул.“Петър Берон”, ул. „Драгоман”, ул. „Васил Левски”

Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 13.09.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
събота, 10.09.2016 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

28.10.2016 г., 08:18 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000055311675
29.09.2016 г., 17:15 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000053225124
07.09.2016 г., 16:44 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: 4000051496535
07.09.2016 г., 15:37 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: 4000051492416
01.09.2016 г., 14:54 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: 4000051098050
29.08.2016 г., 16:32 ч.
29.08.2016 г., 16:25 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000050896307
29.08.2016 г., 16:24 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000050896240
29.08.2016 г., 16:19 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000050895957

Нотификация