Номер: 
102
Статус: 
Затворена
Променено на: 
05.07.2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЗОП

Краен срок за подаване на документи: 
сряда, 27.06.2018 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

05.07.2018 г., 11:07 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000087398457
05.07.2018 г., 11:06 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000087398392
05.07.2018 г., 11:05 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000087398301
05.07.2018 г., 11:04 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000087398196
20.06.2018 г., 16:58 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000086154877
20.06.2018 г., 16:57 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000086154768
20.06.2018 г., 16:56 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000086154692
20.06.2018 г., 16:54 ч.
уведомление
Номер на удостоверението за време: 4000086154507

Нотификация